RUFS 2050 och Landsbygdsstrategin antagen!

Publicerad den

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 med tillhörande landsbygds- och skärgårdsstrategi antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018. RUFS 2050 uttrycker regionens samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. Landsbygds- och skärgårdsstrategin ska fungera för såväl landstinget som för regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden. Fokus ligger på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen. Spacescape har arbetat med landsbygdsstrategin, skrivit och utvecklat texter och kartor. Vi är glada och stolta över att ha bidragit till en strategi som ska stärka landsbygden och dess utvecklingspotential.

Läs strategin här!