Regionplanering

Städer är de största fysiska objekten vi människor skapar och de har avgörande betydelse för hur vi lever våra liv. Det finns ett behov av att i planeringen lyfta blicken och se till hela staden, eller till och med stadsregionen. I vårt arbete med strategisk samhällsplanering arbetar vi med analyser, strategier och scenarieutveckling av hela städer, regioner och kommuner. Vi gör bland annat analyser av bostadsmarknader och kontorsmarknader, tar fram modeller för kartering av bebyggelsestruktur, samt gör utbyggnadsanalyser.

  • Utbyggnadsanalyser
  • Bebyggelseanalyser
  • Grönstrukturanalyser
  • Trafiknätsanalyser
  • Marknadsanalyser
  • Översiktsplaner
  • Regionplaner

Exempel på projekt

Värdering av stadskvaliteter
Tätare Stockholm
Bostadspotential Stockholm
Mellanstadens utbyggnadspotential