Tyck till om kollektivtrafiken i Täby

Sammanställning av webbenkät som underlag till kollektivtrafikplan

Trafikenheten på Täby kommun, med stöd från Trafikförvaltningen i Stockholms län, kommer under 2017 att ta fram en kollektivtrafikplan för att ställa om till ett mer långsiktigt hållbart trafiksystem. I samband med detta har Spacescape genomfört en webbdialog för att samla in synpunkter från de som bor, arbetar eller går i skolan i Täby. Under fyra veckor i mars 2017 inkom 529 svar.

Hög turtäthet, tidseffektivt och nära till hållplatsen är kvaliteter som främst karaktäriserar de bästa platserna i Täby kommuns kollektivtrafik. Täby centrum och Roslags-Näsby fick flest markeringar som bra platser. De uppskattas främst som knutpunkter mellan olika kollektivtrafikslag med hög turtäthet och tidseffektivitet.

De svarande i enkäten efterfrågar främst högre turtäthet, fler direktlinjer och nya kopplingar både inom Täby och till andra kommuner och målpunkter. Täby centrum och bussterminal tillsammans med Täby kyrkby och Ullna strand fick flest platsmarkeringar med förslag om förbättringar. Där efterfrågas främst högre turtäthet och bättre kopplingar.

Beställare

Trafikenheten, Täby kommun

Kompetens

Trafikplanering

Moment

Dialog

Team

Karin Lundgren (karin.lundgren@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2017