Översiktsplanering

Städer är de största fysiska objekten vi människor skapar och de har avgörande betydelse för hur vi lever våra liv. I vårt arbete med översiktsplanering arbetar vi med analyser, strategier och scenarieutveckling av städer, regioner och kommuner. Vi tar fram underlagsanalyser till översiktsplaner kopplade till bland annat sociala värden, bostadsmarknad och utbyggnadspotential. Vi genomför strategiska miljöbedömningar och andra utvärderingar av översiktsplaner samt utvecklar hela eller delar av översiktsplaner.

 

  • Översiktsplaner
  • Fördjupade översiktsplaner
  • Tematiska översiktsplaner
  • Hållbarhetsbedömningar och strategiska miljöbedömningar
  • Utbyggnadsanalyser och utbyggnadsprogram
  • Uppföljning och utvärdering av översiktsplaner
  • Strategisk planering
  • Scenarieutveckling

 

Exempel på projekt

Sollentunas översiktsplan
Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas översiktsplan
Indikatorer för Uppsala översiktsplan
Utbyggnadsanalys av Göteborg
Frågor och beställning kontakta Helena Lundin Kleberg
+46 70-636 07 68
helena.lundin.kleberg@spacescape.se