Dialoger

Vi arbetar med dialoger i olika delar av planeringsprocessen. Genom processledning i komplexa projekt, workshops och seminarier hjälper vi till att tydliggöra mål och visioner, skapar plattformar för diskussioner och möjliggör samarbeten. Vi arbetar med många olika former av medborgardialoger för tidigt i planprocessen ta tillvara på invånarnas unika kunskaper och skapa förståelse för förändringsprocessen. Vi arbetar bland annat med kartbaserade digitala dialoger, gåturer, öppna hus, workshops och fokusgrupper. Vi lägger stor vikt på att utforma dialogen så att den ger verkningsfulla medskick till den fortsatta planeringen och arbetar ofta integrerat med dialog och designförslag.

 

  • Tidig dialog
  • Dialogbaserad design
  • Webbdialog
  • Fokusgrupper
  • Sociotopkartor
  • Gåturer
  • Workshops
  • Projektledning och processledning

 

Exempel på projekt

Tidig dialog kring Storvreta Centrum
Sociala värden i Täbys grönområden
Bästa platsen i Hagsätra-Rågsved
Digital dialog Södertäljevägen
Frågor och beställning kontakta Karin Lobo Lundgren
+46 73-594 30 38
karin.lundgren@spacescape.se