Grönplanering

Gröna värden har stor betydelse för vår livskvalitet. Att vistas i parker och natur är viktigt för människors hälsa och välbefinnande, grönområden fungerar som mötesplatser i staden och grönska skapar stora ekonomiska och ekologiska värden. Vårt arbete med grönplanering utgår från människors behov av grönska med särskilt fokus på barn och unga. Vi gör sociotopkartor för att förstå hur invånarna upplever sina grönområden, analyserar tillgången till parker och grönområden och arbetar med grönplaner och riktlinjer för friytetillgång.

  • Grönanalyser och friyteanalyser
  • Tillgångsanalyser och närhetsanalyser
  • Barns tillgång till lekområden
  • Analys av ekosystemtjänster
  • Grönplaner och parkplaner
  • Sociotopkartor
  • Parkutformning
  • Buller i grönområden

 

Exempel på projekt

Park- och naturtillgång i Stockholms stad
Sturehöjden Utvecklings-PM
Alvik planprogram
Sollentunas översiktsplan
Frågor och beställning kontakta Helena Lundin Kleberg
+46 70-636 07 68
helena.lundin.kleberg@spacescape.se