Platsutveckling

De offentliga rummen är våra städers viktigaste mötesplatser och de skapas till stor del av människorna som använder dem. Stråk, torg och parker har stor betydelse för staden som demokratisk spelplats och är en viktig del av en stads identitet. Bra platser är trygga och inkluderande. Vårt arbete med platsutveckling utgår både från platsens läge i staden, dess utformning och människors användning och upplevelse av den. Vi tar fram bottenvåningsstrategier och analyserar potential för stadsliv, genomför trygghetsanalyser av planer och befintliga platser, och arbetar med att skapa inkluderande platser med stark identitet, så kallad placemaking.

Tjänster

  • Stadsrums- och stadslivsanalyser
  • Trygghetsanalyser
  • Platsobservationer
  • Stadslivsindex
  • Platskoncept och placemaking
  • Kulturplanering
  • Stadslivsstrategi och stadslivspolicy

 

Exempel på projekt

Levande stadsmiljöer
Hur tryggt blev det?
Kulturpotential
Platsanalys Skärholmen C
Frågor och beställning kontakta Helena Lundin Kleberg
+46 70-636 07 68
helena.lundin.kleberg@spacescape.se