Analysverktyg

Att kartlägga och mäta olika aspekter av stadsform har flera syften inom stadsbyggandet. Dels kan befintlig stadsmiljö undersökas med större precision så att man får tydligare och mer välunderbyggda beslutsunderlag. Dels kan planförslag utvärderas mer systematiskt och objektivt utifrån uppsatta mål. Analysmått kan också användas för att förtydliga mål i strategidokument och bidra till att underlätta en mätbar uppföljning av dessa. Men inte minst kan man genom att mäta och analysera olika planalternativ utveckla ett kontinuerligt stöd i designprocessen.

Oavsett hur vi använder analyser och mått så är det viktigt att dessa är precisa och verkligen fångar det vi är ute efter. Vi må i slutänden vara ute efter att skapa vad vi i vid mening kan kalla ett bättre stadsliv, men för att som arkitekter och planerarare åstadkomma detta måste vi förstå hur stadsformen påverkar stadslivet, eftersom det vi i praktiken kan påverka inte är stadslivet utan just stadsformen. Här presenterar vi några av de analyser och mått vi använder.