Företagsfakta

Spacescape är ett forskningsdrivet konsultföretag inom stadsbyggnad. Vi startades 2001 som en avknoppning från en forskargrupp på Arkitekturskolan vid KTH. Vårt team består idag av tolv medarbetare med bakgrund i arkitektur, landskapsarkitektur, planarkitektur, samhällsplanering, trafikplanering och stadsbyggnadsforskning.

Spacescape har bred erfarenhet av stadsbyggnadsfältets alla delar, från övergripande regionala studier, till utveckling av urbana platser. Vi arbetar med forskningsbaserade arbetsmetoder för att stötta stadsbyggnadsprocessen i olika skeden, från analys av förutsättningar, via dialog och planlaborationer till utveckling av strategier och planförslag. Vi arbetar med beställare från både privat och offentlig sektor.

Idag bor majoriteten av världens invånare i städer vilket ställer stadsplaneringen inför nya utmaningar. Vårt arbete grundar sig i en djup övertygelse om stadsbyggnad är ett av de viktigaste verktygen för att skapa en mer hållbar och rättvis framtid.

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi tillämpar ett kvalitets- och miljöledningssystem som ansluter till ISO 9001:2000 och ISO 14001.

Hållbarhetscertifiering

Alexander Ståhle och Tobias Nordström är utbildade i miljöcertifierings-systemet Breeam Communities och deltar aktivt i SGBC:s arbete med att ta fram svenska standarder för miljöcertifiering.

Företagsuppgifter

Företagsnamn: Spacescape AB
Adress: Östgötagatan 100, Box 4700, 116 92 Stockholm

Telefon: +46 8 452 97 67
E-post : info@spacescape.se

Momsreg.nr/VAT-nr: SE556613738501
Org.nr : 556613-7385
Bankgiro: 5547-5511
F-skattsedel finns.