Urban Research & Design

Aktuella projekt

Platspotential

Stadslivsobservationer i Gamla stans stadsmiljözon

Sjukvårdens rumsliga dimension

Våra nyheter

Hur kan en stad mätas?

För att förstå stadens form och struktur använder vi oss av olika mätmetoder. Måtten har sin bakgrund i aktuell stadsbyggnadsforskning och fångar hur man upplever och använder staden. Läs vår guide Mäta stad eller utforska våra analysverktyg.

Våra analysverktyg

Vad gör Spacescape?

Varför blir en plats attraktivare än en annan? Vad styr gångflödena genom staden? Hur vet vi att stadsplaner och byggnader fungerar som det är tänkt?

Utgångspunkten för vårt arbete är relationen mellan stadens form och hur den används och upplevs. Vi arbetar med forskningsbaserade metoder för att analysera och forma staden, från utveckling av urbana platser till övergripande studier av hela regioner.