Stadsplanering

Städer – små och stora – skapar närhet, livskvalitet och samhällsnyttor. Stadsplanering handlar om att väga intressen mot varandra och organisera stadens fysiska byggstenar, det vill säga byggnader, gator och offentliga platser så att de bidrar till att skapa värden. I vårt arbete med stadsplanering utgår vi från att staden är större än sina delar och en noggrann analys av platsen. Vi tar fram planer, strategier och koncept i tät dialog med brukare och beställare.

  • Planprogram och områdesprogram
  • Strukturplaner och planförslag i tidiga skeden
  • Fördjupade översiktsplaner
  • Evidensbaserad och dialogbaserad design
  • Stadsbyggnadsstrategier
  • Stadsbyggnadskoncept
  • Illustrationer och visualiseringar

 

Exempel på projekt

Värdeskapande stadsutveckling i Göteborgs fokusområden
Norrtälje Hamn
Årstafältet
Habo centrum planprogram
Frågor och beställning kontakta Helena Lundin Kleberg
+46 70-636 07 68
helena.lundin.kleberg@spacescape.se