Inga projekt matchar de kompetenser och/eller arbetsprocesser som valts ovan.

Platspotential

Stockholm 2023-2024 Centrum för AMP, Fastighetsägarna Stockholm

Stadslivsobservationer i Gamla stans stadsmiljözon

Stockholm 2024 Trafikkontoret, Stockholms stad

Sjukvårdens rumsliga dimension

Region Skåne 2023-2024 Region Skåne

Social infrastruktur i Botkyrka

Botkyrka 2023-2024 Botkyrka kommun

Bostadsläget

Göteborg 2020- Finansierat av Energimyndigheten

Stadens potential

Stockholm 2022 Stockholms Handelskammare

Odlaren planprogram

Eskilstuna 2022-2024 Eskilstuna kommun

Tillgång till idrott i Eskilstuna

Eskilstuna 2023 Eskilstuna kommun

Nyhamn hållbarhetsprogram

Gävle 2023 Gävle kommun

Renmarkstorget medborgardialog

Umeå 2023 Umeå Kommun

Medborgardialog i Botkyrka

Botkyrka 2023 Fredrik Holmgren, Botkyrka kommun

The health benefits of the 15 minute city tool

2023 C40 Cities

Potential för stadsliv i Slussen och Nobel Center

Stockholm 2022-2023 Atrium Ljungberg, Nobelstiftelsen

Gåsebäcks själ

Helsingborg 2022-2023 Helsingborgs stad

Kungens kurva

Huddinge 2007-2010 Huddinge kommun

Drottninghög gångflödesanalys

Helsingborg 2022-2023 Helsingborgshem

3-30-300 I SKÅNE

Skåne län 2022 Region Skåne

Små tätorters potential som servicenod

Uppsala 2022-2023 Uppsala kommun

Service på landsbygden

Uppsala 2022 Uppsala kommun

Framtida bebyggelsestrukturer i Västerås

Västerås 2020-2022 Västerås stad

Barkarby sociotopkarta

Järfälla 2022 Järfälla kommun

All inclusive – framtidens hyresrätt?

Sverige 2019-2020 Boinstitutet

Barns trygghet i trafiken

Malmö 2022 Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret

Munkhättegatan och Eriksfältsgatan

Malmö 2022 Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret

Scenarier för Uppsalas översiktsplan

Uppsala 2022 Uppsala kommun

Ica stadsbyggnadsstrategi

2016 ICA Fastigheter

Atrium Ljungbergs stadsbyggnadsstrategi

2016 Atrium Ljungberg

Övre Bryggårdsgärdet

Norrtälje 2017-2020 Norrtälje kommun

Kungsängen centrum och station

Upplands-Bro 2021 Upplands-Bro kommun

Bro station

Upplands-Bro 2020-2021 Upplands-Bro kommun

Södra Förstadsgatan

Malmö 2022 Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret

Digital boendedialog i Hässelby Gård

2022 Stockholmshem

Närnatur i Uppsala

Uppsala 2021-2022 Uppsala kommun

Barnvänliga stadsdelar

2022 HSB

Värmdö stråkanalys

2022 Värmdö kommun

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholm

Region Stockholm 2017-2018 Region Stockholm

Idéförslag Näringen

Gävle 2022 Gävle kommun

Stadsliv på hemmaplan

Stockholms län 2021-2022 Fastighetsägarna Stockholm

Stockholms Framtidsgator

Stockholm 2020-2022 Vinnova & Stockholms stad

Yteffektiva marknära bostäder

Uppsala 2020-2021 Uppsala kommun, programkontoret

Smarta gator i Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg

Eskilstuna 2021-2022 Eskilstuna kommun

Smarta gator

Sverige 2019-2022 Vinnova

Gränby mobilitetskoncept

Uppsala 2021 Rikshem

Holmbergsparken utvecklings-PM

Eskilstuna 2020-2021 Eskilstuna kommun

Friyteguiden

2015-2019 Stockholms stad, exploateringskontoret

Hållbarhetsbedömning i Jönköping

Jönköping 2020-2021 Jönköpings kommun

Utbyggnadsanalys Eskilstuna

Eskilstuna 2019-2021 Eskilstuna kommun

Stadsrumsanalys Fröslunda, Råbergstorp, Lagersberg

Eskilstuna 2021 Eskilstuna kommun

Service och mötesplatser i Uppsala

Uppsala 2021 Uppsala kommun

Sturehöjden Utvecklings-PM

Eskilstuna 2020-2021 Eskilstuna kommun

Värtahamnens bottenvåningar

Stockholm 2020-2021 Stadsutvecklarna i Värtahamnen

SVA Centralstationsområdet

Stockholm 2018-2019 Jernhusen

Tidig dialog kring Storvreta Centrum

Uppsala 2020-2021 Botrygg

Väsby stationsområde

Upplands Väsby 2020 Upplands Väsby kommun, Kontoret för samhällsbyggnad

Gotlands framtida utbyggnad

Gotland 2019-2020 Region Gotland

Guide för höga hus i Eskilstuna

Eskilstuna 2019-2021 Eskilstuna kommun

Värdering av bostadsläget

Uppsala 2020 Uppsala kommun

Social konsekvensanalys av Västerport

Varberg 2020 Varbergs kommun

Framtiden för parkering och nya bostäder

2019-2020 Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen

Digital dialog Södertäljevägen

Stockholm 2020 Stockholms stad

Utbyggnadsanalys av Göteborg

Göteborg 2020 Göteborgs stad

Ett sammanhängande Huddinge

Huddinge 2020-2021 Huddinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen

Habo centrum planprogram

Habo 2019-2020 Habo Kommun

Plusstaden

2019 Regeringskansliet

Framtidsgator för mer aktivt resande

Sverige 2020 Trafikverket

Kommersiell service i Steninge och Stångebro

Linköping 2019-2020 Linköping kommun

Sociala indikatorer i Uppsala

Uppsala 2019-2020 Uppsala kommun, Programkontoret

Barnkonsekvensanalys av kvarteret Skridskon

Stockholm 2019-2020 HEBA Fastigheter

Social konsekvensanalys av Spelhagen

Nyköping 2018-2020 Klövern AB

Internationella exempel på hållbar stadsutveckling

2019 Regeringskansliet

Public Space Making

2019 Leif Blomkvist Forskningsstiftelse

Västra esplanaden i Lund

Lund 2015-2016 Lunds kommun

Kulturkalkylen

Stockholm 2019 Kulturförvaltningen, Stockholms stad

Vision för Rimbo centrum

Norrtälje 2019 Norrtälje kommun

Lägesindikatorer för hållbara resvanor

Göteborgsregionen 2019 Göteborgsregionen

Stadskvaliteter i Skåne

Region Skåne 2018-2019 Region Skåne

Alvik planprogram

Stockholm 2015-2018 White Arkitekter

Norra Hagastaden

Solna 2014 Solna stad

Stadsstrukturanalys av Slakthusområdet

Stockholm 2013-2015 Stockholms stad, exploateringskontoret

Barkarbystaden plananalys

Järfälla 2017 Järfälla kommun

Oslo Solar

Olso 2019 Leonard Design Architects

Friytetillgång i Veddesta

Järfälla 2018 Järfälla kommun

Smörkajen

Malmö 2017-2018 Malmö stad

Gröntypologin i praktiken

Stockholms län 2018-2019 Region Stockholm

Gångflöden i Veddesta

Järfälla 2018 Järfälla kommun

Trelleborgs stads- och hamnutveckling

Trelleborg 2019 Trafikverket, Trelleborgs kommun

Bispevika gångflödesprognos

Olso 2015-2019 Oslo S Utvikling

Levande stadsmiljöer

Sverige 2018-2019 Jernhusen

Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas översiktsplan

Eskilstuna 2019-2021 Eskilstuna kommun

Förtätningsstrategi för Varbergs tätort

Varberg 2015-2016 Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret

Värdering av Filipstad

Olso 2018 Oslo kommun

Sociala värden i Täbys grönområden

Täby 2018-2019 Täby kommun

Tidig dialog Visby inre hamn

Visby 2018-2019 Region Gotland

Dialoger om Täby kyrkby centrum

Täby 2018-2019 Täby kommun

Hur tryggt blev det?

Sverige 2018-2019 ArkDes

Sollentunas översiktsplan

Sollentuna 2018 Sollentuna kommun

Stadsplan för Avesta

Avesta 2016-2018 Ax:on Johnsons stiftelse

Avesta stadsgata

Avesta 2016-2018 Ax:on Johnsons stiftelse

Värdeskapande stadsutveckling i Göteborgs fokusområden

Göteborg 2017-2019 Framtiden tidiga skeden

Umami park

Sundbyberg 2017 Mind Retail

Bilinnehavsanalys

Sollentuna 2018 Gustav Appell arkitektkontor

Bostadskvaliteter i Halmstad

Halmstad 2014 Halmstad fastighets AB

Linköping trafiknätsanalys

Linköping 2016 Linköping kommun

Väsby Entré

Upplands Väsby 2016-2017 Upplands Väsby kommun

Gångflödesprognos Söderstaden

Stockholm 2018 Klövern

Hälsovägen gångflödesanalys

Huddinge 2018 Huddinge kommun, Brabo Stockholm AB

Indikatorer för Uppsala översiktsplan

Uppsala 2018 Uppsala kommun

Bästa platsen i Kista-Järva

Stockholm 2018 Stockholms stad

Platsanalys Söderhallarna

Stockholm 2018 Atrium Ljungberg

Vendelsö sociotopkarta

Haninge 2018 Haninge kommun

Enkla planindikatorer för trafik

Stockholm 2017-2018 Trafikkontoret Stockholms stad

Områdesplaner för Sollentunahem

Sollentuna 2017-2018 Sollentunahem

Enköpingsvägen GC-analys

Sundbyberg 2017-2018 Sundbybergs stad

Nyhamnen plananalys

Malmö 2017-2018 Beställare Malmö stad, stadsbyggnadskontoret

Läge för lokaler i Mölndal

Mölndal 2017-2018 Mölndals stad

Bryggeriet fastighetsutvecklingsstrategi

Stockholm 2017 S:t Erik Markutveckling

Social konsekvensanalys av Väsjön

Sollentuna 2017-2018 Sollentuna kommun

Järfälla gångplan

Järfälla 2017-2018 Järfälla kommun

Stråkanalys av Kista strukturplan

Stockholm 2018 Stockholms stad

Spångadalen ”Livstycket”

Stockholm 2017 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret

Platsanalys Skärholmen C

Stockholm 2017 Grosvenor

Hållbar täthet i stationssamhällen

Kungälv 2017 SMART-MR, GR och Kungälv kommun

Förtätningsanalys av Södertälje

Södertälje 2017 Södertälje kommun

Fokus Skärholmen stadsrumsanalys

Stockholm 2017 Stockholms stad

Social konsekvensanalys av Stora Sköndal

Stockholm 2016-2017 Stiftelsen Stora Sköndal

Förtätningsanalys av Mölndal

Mölndal 2016-2017 Mölndals stad

Användningen av Kymlinge

Sundbyberg 2017 Vasakronan

Destination Norrtälje Hamnplan

Norrtälje 2016-2017 Norrtälje kommun

Tyck till om kollektivtrafiken i Täby

Täby 2017 Trafikenheten, Täby kommun

Indikatorer för stadskvalitet

Göteborg 2016-2017 Stadsbyggnadskontoret

Bästa platsen i Hagsätra-Rågsved

Stockholm 2017 Stockholms stad

Värdeskapande stadsutveckling

Göteborg 2016 Göteborgs stad, Mölndals stad, Göteborgsregionen m.fl.

Platser vid havet

Varberg 2016-2017 Varbergs kommun

Kävlinge förtätningsstrategi

Kävlinge 2016-2017 Kävlinge kommun

Bästa platsen Örebro

Örebro 2016 Örebro kommun

Här leker vi!

Stockholm 2015-2016 Stockholms stad

Bilinnehav och läget i staden

Stockholm 2015 - 2016 Stockholms stad

Social konsekvensanalys av Södra Värtahamnen

Stockholm 2016 Stockholms stad

Högsätra strukturplan

Lidingö 2014-2016 Lidingö stad

Bästa Täby!

Täby 2015-2016 Täby kommun

Alla får plats i stadens goda lägen

Sverige 2016 Hyresgästföreningen

Fokus Skärholmen

Stockholm 2016 Stockholms stad

Uterom i tett by

Bergen 2014-2016 Bergen kommun

Bästa platsen i Almedalen

Visby 2015 Fastighetsägarna Stockholm, Region Gotland

Flushing West

New York 2016 NYC Department of City Planning

Södra Skanstull

Stockholm 2013-2016 Stockholms stad, Exploateringskontoret

Buller i Kungliga nationalstadsparken

Stockholm 2015 Länsstyrelsen i Stockholms län

Framtider för Jaxtorget

Borlänge 2011 Tunabyggen

Urban servicepotential i Sollentuna

Sollentuna 2015 Sollentuna kommun

Linköpings stadskärna kan växa!

Linköping 2009 Linköpings kommun

Centralstationen som mötesplats

Göteborg 2011 Jernhusen

Stadslivsanalys av Sergels torg

Stockholm 2007 Stockholms stad

Mobilitetsindex Norra Djurgårdsstaden

Stockholm 2015 Stockholms stad

Spatial capital of 17 Saudi Arabian cities

2015 UN-Habitat, Research and Capacity Development

Alviksmodellen

Stockholm 2015 Stockholms stad

Stadskvaliteter i Köpenhamn och Århus

Köpenhamn 2013 Naturstyrelsen

Utvecklingsstrategi för Hagalund

Solna 2014 Solna stad

Park- och naturtillgång i Stockholms stad

Stockholm 2010 Stockholms stad

Analyser av social hållbarhet

Stockholm 2015 Stockholms stad

Stadsbyggnadsanalys av Kirseberg

Malmö 2014 Malmö stad

Stockholms parkprogram

Stockholm 2005 Stockholms stad

Utvecklingsstrategi för Bergshamra

Solna 2015 Solna stad

Stomlinje Gottsunda – Nyby

Uppsala 2012 Uppsala kommun

Bostadspotential i bullerstörda lägen

Stockholm 2015 AB Abacus Bostad

Cykelstaden

Sverige 2012 Vinnova/ARQ

Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm

Stockholm 2015 Stockholms stad

Kulturpotential

Stockholm 2015 Stockholms stad

Planera för cykeln i småstaden

Skåne län 2015 Region Skåne

Örebro – en cykelstad för alla

Örebro 2013 Örebro kommun

Framtidsscenarier för Täby stadskärna

Täby 2012 Täby kommun

Bröset – towards a carbon neutral settlement

Trondheim 2012 Trondheim kommune

Barnkonsekvensanalys av Västra Ursvik

Sundbyberg 2014 Sundbybergs stad

Värdering av stadskvaliteter

Stockholms län 2011 Regionplanekontoret SLL

Gröntypologi för Stockholmsregionen

Stockholms län 2010 Regionplanekontoret SLL

Tätare Stockholm

Stockholms län 2013 Regionplanekontoret SLL

Årstafältet

Stockholm 2011 Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden expertstöd

Stockholm 2015 Stockholms stad

Kulturella ekosystemtjänster i Stockholm

Stockholm 2015 Stockholms stad

Vision för City

Stockholm 2013 Stockholms stad

Stockholms sociotopkarta

Stockholm 2015 Stockholms stad

Nya Slussen

Stockholm 2006-2014 Stockholms stad

Älvsjö strukturplan

Stockholm 2013 Stockholms stad

Bostadspotential Stockholm

Stockholm 2013 Stockholms stad

Analys av Stockholms cykelplan

Stockholm 2012 Stockholms stad

Strukturplan Marieberg

Stockholm 2011 Stockholms stad

Stockholms centralstation

Stockholm 2014 Jernhusen

Cityterminalen – för enkelhetens skull

Stockholm 2011 Jernhusen

Sollentuna sociotopkarta

Sollentuna 2014-2021 Sollentuna kommun

Airport City Stockholm

Sigtuna 2013-2015 Airport City Stockholm

Placemakingstrategi för Airport City Stockholm

Sigtuna 2013 Airport City Stockholm

Cykelstrategi för Oslo

Olso 2013-2014 Oslo kommune

Nyköpings framtida stadsbyggnad

Nyköping 2012 Nyköping kommun

Norrtälje Hamn

Norrtälje 2014-2015 Norrtälje kommun

Grön Mobilitet

Norge 2014 FutureBuilt

Designstöd nya Kiruna

Kiruna 2013-2016 Kiruna kommun

Stadsbyggnadsstrategi för nya Kiruna

Kiruna 2014 Kiruna kommun

Rumslig hållbarhet

Järfälla 2013 Järfälla kommun

Mölnlycke Centrum

Härryda 2013 Härryda kommun

Strategiplaner för stationsnära lägen

Huddinge 2014 Huddinge kommun

Lidingö Sociotopkarta

Lidingö 2014 Lidingö Stad

Region City

Göteborg 2012-2022 Jernhusen

Frihamnen och Backaplan

Göteborg 2015 Göteborgs stad

Mellanstadens utbyggnadspotential

Göteborg 2013 Göteborgs stad

Göteborgs stadslivsnät

Göteborg 2013 Göteborgs stad

Stadslivet i centrala Göteborg

Göteborg 2012 Göteborgs stad

Satsa på stadskärnan!

Flen 2013 Flens Kommun