Forskning

I möten med beställare i både offentlig och privat sektor stöter vi ofta på utmaningar och frågeställningar som vi inte kan lösa med hjälp av etablerade metoder eller kunskap. Spacescape startades av forskare från KTH och att ta fram ny kunskap och nya metoder är fortsatt en stor del av vår verksamhet. Med vår bas i geografi, rumsliga analyser och hantering av stora datamängder tar vi oss an frågeställningar av skilda slag. Våra forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs både med forskningsfinansiering och som konsultprojekt.

 

  • Trafik och mobilitet
  • Bebyggelse och markanvändning
  • Grönstrukturer och ekosystemtjänster
  • Bostads- och kontorsmarknaden
  • Service och handel
  • Social geografi
  • Offentliga rum och stadsliv
  • Planprocesser

 

Exempel på projekt

Gränby mobilitetskoncept
Enkla planindikatorer för trafik
Internationella exempel på hållbar stadsutveckling
Uterom i tett by
Frågor och beställning kontakta Alexander Ståhle
+46 70-699 53 19
alexander.stahle@spacescape.se