Fastighetsutveckling

En stad skapar stora ekonomiska värden. Våra studier har till exempel visat hur lägeskvaliteter kan förklara priser på både bostäder och kontor. Med hjälp av avancerade stadsbyggnadsanalyser identifierar vi goda affärslägen och attraktiva platser. Vi analyserar potential för handel och kommersiell service i nya stadsdelar. Vi tar också fram koncept och program för fastighetsutveckling och gör exploateringsutredningar.

Nyckelord

  • Exploateringsutredningar och volymstudier
  • Bottenvåningsstrategier
  • Handelsanalyser och stadslivsanalyser
  • Gångflödesanalyser
  • Platskoncept och stråkkoncept
  • Placemaking
  • Plats- och lägesanalyser
  • Bostads- och kontorsmarknadsanalyser
  • Mobilitetskoncept och parkeringsstrategier
  • Områdesprogram och utvecklingsplaner

 

Exempel på projekt

Bryggeriet fastighetsutvecklingsstrategi
Platsanalys Söderhallarna
Värtahamnens bottenvåningar
Områdesplaner för Sollentunahem
Frågor och beställning kontakta Helena Lundin Kleberg
+46 70-636 07 68
helena.lundin.kleberg@spacescape.se