Spatial capital of 17 Saudi Arabian cities

Underlagsrapport till ”The State of Saudi Cities”

UN-Habitat har ett pågående samarbete med The Ministry of Municipal and Rural Affairs i Saudiarabien som innefattar ett program för evidensbaserad stadsplanering för en hållbar urbanisering. I anslutning till detta har Spacescape blivit tillfrågade att analysera de spatiala förutsättningarna i 17 Saudiarabiska städer som underlag till rapporten ”The State of Saudi Cities”.
Arbetet innefattade en jämförande statistisk analys av konnektivitetsdata och en rumslig analys av de 17 städerna. Projektet mynnade också ut i en analysmodell som beskriver städers spatiala kapital och hur det förhåller sig till socioekonomisk prestation.

 

Beställare

UN-Habitat, Research and Capacity Development

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander,stahle@spacescape.se)
Joel Hernbäck

Projektperiod

2015