Atrium Ljungbergs stadsbyggnadsstrategi

Hållbar stadsutveckling av "vår stad"

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som har höga ambitioner vad gäller hållbar stadsutveckling och platsattraktivitet. Spacescape fick uppdraget att göra en stadsbyggnadsstrategi för bolagets strategiska utvecklingsarbete och planering.

Strategin bygger på åtta mål:
1. Identitet och historia
2. Dialog och delaktighet
3. Möten och interaktion
4. Mångfald och flexibilitet
5. Trygghet och trivsel
6. Ekosystem och artrikedom
7. Resurs och energieffektivitet
8. Närhet och bekvämlighet

Beställare

Atrium Ljungberg

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2016