Bästa platsen Örebro

Tyck till om Örebros grönområden

I samband med Örebro kommuns arbete med en ny grönstrategi för stadens parker och grönområden genomförde kommunen tillsammans med Spacescape webbenkäten ”Bästa platsen! Tyck till om Örebros grönområden”. 1 730 platsbeskrivningar kom in under 16 veckor, våren 2016. Med enkäten ville kommunen få veta mer om vad örebroarna tycker om olika grönområden, vilka kvaliteter som uppskattas och vilka förbättringåtgärder som efterfrågas. Viktiga målgrupper, utöver boende, var verksamheter inom kommunen. Specifika frågor riktades bl.a. till förskolor och vårdboenden för att kartlägga vilka platser de använder i sin verksamhet.

Kvaliteterna naturupplevelse, lugn & ro och promenadstråk användes i högst utsträckning för att beskriva utmarkerade platser. De svarande efterfrågade främst fler sittplatser, mer belysning, mer blommor och planteringar samt grillmöjligheter. Majoriteten av platserna var utmarkerade i något av kommunens natur- eller kulturreservat (32 procent) medan 27 procent låg i stadens större parker.

Beställare

Örebro kommun

Kompetens

Dialoger, Grönplanering och Platsutveckling

Team

Tobias Nordström (tobias.nordstrom@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren

Projektperiod

2016