Bostadspotential i bullerstörda lägen

Analys av byggbar mark och bullernivåer i Stockholms stad

Studiens syfte var att kartlägga hur Stockholms stads framtida bostadspotential påverkas av trafikbullerregler och att därmed undersöka behovet av att, med nya lösningar för bullerskydd, möjliggöra ökat byggande av små enkelsidiga bostäder i bullerstörda lägen. Det gjordes genom att analysera mängden byggbar mark (tidigare kartlagt i Spacescapes studie om Stockholms stads bostadspotential) som har en ekvivalent bullernivå över 55 dBA två meter över mark.

Resultatet visar att 22 800 av Stockholms framtida bostäder kommer att ligga i bullerstörda lägen, det motsvarar Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden tillsammans och utgör 20 % av all byggbar mark i Stockholms stad. Av dessa kommer 17 800 bostäder ligga i anslutning till en spårstation. Mest byggbar mark i bullerstörda lägen finns i centrala stadens utvidgning söderut.

Beställare

AB Abacus Bostad

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Joel Hernbäck (handläggande)

Projektperiod

2015