Designstöd nya Kiruna

Kiruna stad står inför en enorm utmaning. Staden behöver flytta 3 km österut eftersom marken i det nuvarande läget håller på att undermineras av gruvbrytning.

Spacescape medverkade 2013 i det vinnande laget i en tävling om stadsflytten. Under det fortsatta arbetet har Spacescape bistått White arkitekter och Ghilardi + Hellsten Arkitekter genom att kontinuerligt analysera skisser och lösningar.

Analyserna har bland annat handlat om gång- och cykelnätets struktur och täthetens distribution. Dessa frågor är avgörande för tävlingsförslagets vision om att den nya staden ska vara en kontinuerlig fortsättning på den befintliga. Målen om en stad nära naturen och med service på gångavstånd har säkerställts genom analyser av grönstrukturen och identifiering av handelslägen.

Beställare

Kiruna kommun

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2013-2016