Digital boendedialog i Hässelby Gård

Insamling av platsspecifika synpunkter i boendemiljön

Stockholmshem har tillsammans med Hyresgästföreningen genomfört en mindre uppsökande boendedialog i ett område med ca 770 bostäder i Hässelby gård. I det ändamålet användes det webbaserat dialogverktyget Placetoplan med stöd av Spacescape. Verktyget möjliggjorde för de boende att berätta om sin boendemiljö genom att markera platser på en områdeskarta samt berätta om vilka aktiviteter, funktioner och service som de efterfrågade i området. Sidan var öppen för att ta emot synpunkter mellan den 1 april – 25 maj 2022 och under denna tid agerade Stockholmhem uppsökande på plats i bostadsområdet. Kvaliteterna ”fin omgivning” och ”bra stämning” användes i högst utsträckning för att beskriva de 30 platser som pekades ut som bra.

Förbättringsåtgärderna ”farlig trafik” och ”otryggt/okända människor” användes i högst utsträckning för att beskriva de 135 platser som kan bli bättre. I övrigt efterfrågades främst mer aktiviteter för barn så som olika former av lek- och aktivitetsytor samt grillplatser och utemöbler för de boende.

Beställare

Stockholmshem

Kompetens

Dialoger

Team

Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescape.se)

Projektperiod

2022