Framtidsscenarier för Täby stadskärna

Potential för stadsutveckling

Som underlag till planarbetet i den regionala stadskärnan Täby centrum har Täby kommun engagerat Spacescape för att studera Täbys stadsutvecklingspotential.

Spacescape genomförde workshops och inspirationsseminarier om Täby stadskärna och utformade och illustrerade två förtätningsscenarier för stadskärnan, ”Förvandla” och ”Komplettera”. Spacescape analyserade också stadskvaliteter och betalningsviljan i de två scenarierna samt utformade rekommendationer för framtida stadsutveckling.

Analys av samtliga stadskvalitetsvariabler pekar entydigt på att scenario Förvandla skapar en större attraktivitet och därmed en högre betalningsvilja än scenario Komplettera. Scenarierna gav en bild av hur länge marken räcker för utbyggnad beroende på vilken utbyggnadsstrategi kommunen väljer att anamma.

Beställare

Täby kommun

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Helena Lundin Kleberg (handläggare)

Projektperiod

2012