Gotlands framtida utbyggnad

Analyser av bostadsmarknad och utbyggnadspotential samt strukturbild

I anslutning till arbetet med en ny översiktsplan och en regional utvecklingsstrategi för Gotland har Spacescape tagit fram kunskapsunderlag om förutsättningar för bostadsbyggande och utveckling av service. Studien innefattar en statistisk analys om vilka lägeskvaliteter som driver bostadsvärden för flerbostadshus och för småhus, en analys av det lokala marknadsdjupet på bostadsmarknaden och en analys av den framtida utbyggnadspotentialen utifrån de begränsningar och drivkrafter att bygga som identifierats.

Resultaten visar att det i Visby med omnejd samt tätorterna Hemse, Slite, Klintehamn, Roma, Fårösund och Burgsvik finns potential att bygga cirka 10 000 bostäder. Det innebär att det med rådande utbyggnadstakt på 250 bostäder per år är möjligt att prioritera utbyggnad till lägen där potentialen för värdeskapande tätortsutveckling är särskilt stor och samtidigt uppfylla de bostadspolitiska målen. Analysresultat och slutsatser har summerats i en strukturbild som ger en bild av den framtida utvecklingens mest betydelsefulla riktvärden för Gotland.

Beställare

Region Gotland

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsplanering

Team

Oskar Sirland (ansvarig, oskar.sirland@spacescape.se)
Alexander Ståhle
Helena Lundin Kleberg
Joel Hernbäck

Projektperiod

2019-2020