Linköpings stadskärna kan växa!

Underlag till FÖP för Kallerstad och nytt resecentrum

Med nya infrastruktursatsningar får Linköping ett nytt strategiskt läge i en expansiv utvecklingsregion. Staden vill i samband med detta utvidga den täta stadskärnan med utvecklingsområdet Kallerstad. Målet är att Kallerstad ska bidra till stadens attraktionskraft för invånare och företag.
Med hjälp av avancerade GIS-analyser studeras hur stadsstrukturen i Linköpings nuvarande stadskärna fungerar. Strategier för den framtida utvecklingen tas fram och en planskiss utarbetas. Genom att analysera planskissens struktur kan projektens mål följas upp. Arbetet visar att med rätt strategier som tar tillvara stadens befintliga värden och skapar nya kvalitativa stadsmiljöer, kan Linköping utvecklas till en attraktiv och hållbar stad.
Spacescapes studie ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen för Kallerstad och var också ett viktigt underlag för en senare arkitekttävling för området.

Beställare

Linköpings kommun

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Malin Dahlhielm
Tobias Nordström

Projektperiod

2009