Mobilitetsindex Norra Djurgårdsstaden

Modell för värdering av hållbart resande

Mobilitetsindex togs fram på uppdrag av Norra Djurgårdsstaden Innovation och Fokusgruppen för hållbara transporter i NDS och delfinansierades av Vinnova. Indexet lanserades 2013 och betatestades under 2014-2015 i fyra projekt i Norra Djurgårdsstaden samt i två externa referensprojekt.

Indexet kan användas för bostäder, kontor och handel och konceptet bygger på åtgärder i fyra moduler: Promenadstaden, Cykelstaden, Gröna parkeringar och Underlättande för grönt resande. Mått och gränsnivåer är tydligt angivna för att förenkla för arkitekter och beställare. Möjligheterna ska finnas att fokusera på en av modulerna om fastighetsägaren till exempel vill skapa ett kontorshus med särskild cykelprofil.

Mobilitetsindexet ska kunna användas av fastighetsägare för att göra en mobilitetsbedömning av den egna fastigheten, men även i ett större sammanhang där olika fastigheter eller projekt skall kunna jämföras eller klara en uppsatt kravnivå.

 

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Forskning, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Linda Kummel (ansvarig)
Oskar Sirland
Joel Hernbäck

Projektperiod

2015