Norrtälje Hamn

En levande stadsdel för barn, båtar och bad

Norrtälje Hamn är under de närmsta åren kommunens största stadsbyggnadsprojekt. En ny stadsdel ska byggas som en utvidgning av den befintliga stadskärnan. Visionen för Norrtälje Hamn är att skapa en ”levande stadsdel för barn, båtar och bad”.

Idén att utveckla Norrtälje hamn har funnits länge. Under 2007 inleddes ett detaljplanearbete. Spacescape fick under 2013 i uppdrag av Norrtälje kommun att bearbeta den planskiss som tidigare låg till grund för områdets skelettplan. Vidare tog Spacescape tillsammans med projektgruppen fram en utbyggnadsstrategi med fokus på hållbarhetsfrågor samt ett program för Norrtälje Hamns offentliga rum där målet var att skapa en levande stadsdel med intressanta offentliga rum och mötesplatser för både boende och besökare.

Beställare

Norrtälje kommun

Kompetens

Platsutveckling och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Malin Dahlhielm
Linda Kummel

Projektperiod

2014-2015