Nyhamn hållbarhetsprogram

Vision, strategi och indikatorer för en ny stadsdel i Gävle

Stadsdelen Nyhamn planeras som en utbyggnad av centrala Gävle ut mot havet längs med Gavleån och som en första etapp i det stora stadsutvecklingsområdet Näringen.

Spacescape fick tillsammans med det lokala kontoret Skoog Arkitekter uppdraget att ta fram vision, strategier och hållbarhetsindikatorer inför det kommande planprogrammet för den nya stadsdelen. Workshops genomfördes med kommunen för att forma innehållet i linje med kommunens övegripande mål och riktlinjer.

Hållbarhetsprogrammet bygger på samtida forskning och erkända certifieringsmodeller. Programmet ger tydliga mål och ramar för den kommande planeringen och ett hållbart byggande.

Beställare

Gävle kommun

Kompetens

Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Moa Rydell
Petter Streijffert
Ida Mangsbo (Skoog Arkitekter)

Projektperiod

2023