Planera för cykeln i småstaden

Vägledning och inspiration för mindre tätorter i Skåne

I Malmö och Lund står cykelresorna för en betydande andel av antalet resor och cykeln ses alltmer som ett viktigt och attraktivt transportmedel i staden. Samtidigt är cykelanvändandet i de mindre skånska städerna betydligt lägre och det finns flera skäl att öka andelen cykelresor på dessa orter. Det handlar både om miljö- och hälsovinster men även om ökade stadslivskvaliteter som kan bidra till att öka städernas konkurrenskraft som attraktiva platser för boende och arbete.

Spacescape har tillsammans med White arkitekter tagit fram en handbok för hur en kommun kan arbeta för att flytta andelen resor från bil till cykel. Skriften riktar sig i första hand till de som arbetar med samhällsplanering och trafikfrågor i Skånes kommuner, men även till politiker och övriga tjänstemän som är intresserade av såväl goda argument som att få konkreta exempel för hur en småstad kan bli bättre för cyklister.

Beställare

Region Skåne

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Linda Kummel (ansvarig)
Tobias Nordström (handläggare)
Rapporten togs fram i samarbete med White arkitekter i Malmö.

Projektperiod

2015