Platser vid havet

Parallellt uppdrag för Västerport i Varberg

Ett unikt läge mellan havet och Varbergs attraktiva stadskärna frigörs när industrihamnen flyttar och järnvägsspåren grävs ner. Kommunen planerar för en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel med cirka 2 500 bostäder.
Det parallella uppdraget genomfördes i nära samarbete med Okidoki arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap. Genom teamets breda kompetens skapas ett enkelt och genomförbart förslag, som samtidigt stärker Varbergs identitet och tillför nya platskvaliteter till staden.
Fokus i förslaget handlar om att utveckla tydliga och varierande platser i stadsdelen: en mångfald av mötesplatser som varierar från ett vardagsrum för hela Varberg till kvartersgemensamma gröna gårdar.
Analyser av täthet, tillgänglighet, grönstruktur och handelsstråkspotential ger kunskap om hur platsernas läge i staden samverkar med deras olika identitet. Stor vikt läggs vid att skapa en struktur som gör den nya stadsdelen till en tydlig del av nuvarande Varberg. En finskalig fastighetsstruktur bidrar till en levande och varierad arkitektur.

Beställare

Varbergs kommun

Kompetens

Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Eva Minoura (eva.minoura@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg

Rickard Stark (Okidoki arkitekter)
Stina Nyberg (Okidoki arkitekter)
Per Andersson (Sydväst arkitektur och landskap)
Niklas Bosrup (Sydväst arkitektur och landskap)
Pär Båge (Iterio)

Projektperiod

2016-2017