Region City

Fastighetsutveckling och rekommendationer

Jernhusen har en långsiktig plan för hur man vill utveckla centralstationen och RegionCity, den framtida stadsdelen kring Göteborgs centralstation. Målet är en tät funktionsblandad stad som ska utvidga Göteborgs centrum österut.

Spacescape har sedan 2012 analyserat planskisser och parallella uppdrag, och genomfört prognoser för hur stadslivet kan tänkas utvecklas fram till 2050. Spacescape har både arbetat med ett utzoomat perspektiv för att belysa lägeskvaliteter, och också kartlagt potentialen för gångflöden och trängsel inom Jernhusens fastighet.

Spacescapes analyser har resulterat i rekommendationer med bakgrund i uppsatta mål. Rekommendationerna har använts för att bearbeta framtagna planer.

Beställare

Jernhusen

Kompetens

Platsutveckling och Stadsbyggnad

Moment

Analys, Lab och Strategi

Team

Tobias Nordström (ansvarig)
Staffan Swartz (handläggare)
Alexander Ståhle (expert)

Projektperiod

2015