Smarta gator

Forskningsprojekt och designguide

Svensk gatupolicy bygger på en femtio år gammal teori och praktik om stadens trafik. Nya trender och behov som urbanisering, digitalisering, miljö- och samhällsförändringar ställer nya krav på gatorna och en ny svensk gatupolicy. Inom projektet Smarta gator har Spacescape tillsammans med KTH, Chalmers, VTI, Sweco och White undersökt gatornas potential. Kunskap och forsknings om olika gatutypers mångfunktionalitet har sammanställts. Modeller framtidens smarta gator har tagits fram i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, fastighetsägare, och brukare. Ett gatufunktionalitetsindex togs fram. En gatusimulator testades. Slutligen togs en designguide fram för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

Beställare

Vinnova

Kompetens

Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Malin Dahlhielm
Tobias Nordström
Moa Rydell
Louise Karlsson
Sara Pinto
KTH, Chalmers, VTI, Sweco, White Arkitekter

Projektperiod

2019-2022