Sollentunas översiktsplan

Redaktörsarbete, analyser och kartor

Sollentunas förutsättningar har förändrats. Därför inleddes arbetet med ny översiktsplan. Kommunen möter t.ex. en större befolkningsökning än vad som tidigare prognostiserats samtidigt som utmaningarna för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare. Mer fokus ligger på hur kommunen ska förbättra våra vatten och utveckla grönytor i bebyggelsen.

Spacescape har under lång tid bidragit med strategiska utredningar till kommunen, av bostadspotential och grönstruktur. Under 2018 var vi redaktör för den nya översiktsplanen, skrev och bearbetade alla texter i planen samt producerade allt kartmaterial. Deltagandet i en stor mängd möten och workshops gjorde också att materialet togs fram i dialog med samtliga förvaltningar i kommunen. Samrådsförslag till ny översiktsplan publicerades hösten 2018.

Här kan du läsa hela översiktsplanen.

Beställare

Sollentuna kommun

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Joel Hernbäck
Oskar Sirland
Ida Wezelius

Projektperiod

2018