Stockholms sociotopkarta

Planeringsunderlag för grönplanering

En sociotopkarta beskriver hur stadens offentliga platser används och upplevs av stadens invånare. Metoden utvecklades av Spacescapemedarbetaren Alexander Ståhle i Stockholms stad i början av början av 2000-talet. Alexander Ståhle ansvarade för arbetet med att utarbeta en metod, genomföra en första omgång karteringar av stadens grönområden samt beskriva metod och sociotopkartans användningsområde i Metodbeskrivning (2002) samt Handbok för sociotopkartering (2003).

Under de senaste åren har Spacescape medverkat i uppdateringar av sociotopkartorna. Nya sociotoper kommer till och andra försvinner i takt med stadens utveckling.

Sociotopkartan är ett värdefullt underlag i Stockholms stads planering. Den används bland annat för att analysera stockholmarnas tillgång till olika typer av grönytor och är också en viktig del i stadens strategiska arbete med grönplanering.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Dialoger, Grönplanering, Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Tobias Nordström
Helena Lundin Kleberg
Ida Wezelius
Linda Kummel
Staffan Swartz
Joel Hernbäck

Projektperiod

2015