Umami park

Gångflödesanalys

I Hallonbergen, i Sundbyberg, sker en utveckling av ny stadsmiljö i projektet Umami park där Spacescape har analyserat framtida gångflöden baserat på de planer som finns i och kring området. Den planerade stadsdelen innehåller bostäder, arbetsplatser samt handel och restauranger. Spacescapes analys syftade till att ta fram prognostiserade gångflöden för olika deletapper i utvecklingen av projektet ända fram till år 2028. Förutom vardagsflödet togs flöden för helgdagar och vardagskvälls flöden fram.

Beställare

Mind Retail

Kompetens

Trafikplanering

Moment

Analys och Lab

Team

Staffan Swartz (staffan.swartz@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2017