Umami park

Gångflödesanalys

I Hallonbergen, i Sundbyberg, sker en utveckling av ny stadsmiljö i projektet Umami park där Spacescape har analyserat framtida gångflöden baserat på de planer som finns i och kring området. Den planerade stadsdelen innehåller bostäder, arbetsplatser samt handel och restauranger. Spacescapes analys syftade till att ta fram prognostiserade gångflöden för olika deletapper i utvecklingen av projektet ända fram till år 2028. Förutom vardagsflödet togs flöden för helgdagar och vardagskvälls flöden fram.

Beställare

Mind Retail

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling och Trafikplanering

Team

Staffan Swartz (staffan.swartz@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2017