Vision för City

Analys och workshops

En helhetssyn på planeringen av Stockholms City saknas. Spacescape fick i uppdrag att ta fram analyser av området samt att leda diskussioner med kommunala tjänstemän för att utveckla en gemensam vision för City

Analyserna av området baseras på avancerade GIS-analyser och stadslivsobservationer på plats. Analyserna delades in i olika teman och fungerade som diskussionsunderlag för berörda tjänstemän i kommunen.

Arbetet resulterade i det kommunala visionsdokumetet Vision för City som beskriver hur området ska utvecklas fram till 2030, med fokus på en levande, grön stadsmiljö med innovativt näringsliv och rikt kulturliv.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Malin Dahlhielm (handläggare)
Joel Hernbäck (medverkande)
Axel Heyman (medverkande)

Projektperiod

2013