Grönplanering

Gröna värden har stor betydelse för en attraktiv stad. Att vistas i parker och natur är viktigt för människors hälsa och välbefinnande, grönområden fungerar som mötesplatser i staden och grönska skapar stora ekonomiska och ekologiska värden. Vårt arbete med grönplanering utgår från stadens invånares behov av grönska med särskilt fokus på barn och unga. Vi gör bland annat sociotopkartor för att förstå hur invånarna upplever sina grönområden, analyserar tillgången till parker och grönområden, genomför barnkonsekvensanalyser och tar fram parkplaner.

  • Grön- och friyteanalyser
  • Tillgång- och närhetsanalyser
  • Barns tillgång till lekområden
  • Analys av ekosystemtjänster
  • Barnkonsekvensanalyser
  • Grönplaner och parkprogram
  • Parkplanering

Exempel på projekt

lidingo_thumb
Lidingö Sociotopkarta
stockholmlan_grontypologi_thumb
Gröntypologi för Stockholmsregionen
stockholm_kulturella_thumb
Kulturella ekosystemtjänster i Sthlm
sundbyberg_barnkonsekvensanalys_thumb2
Barnkonsekvensanalys av Västra Ursvik