Barnkonsekvensanalys av Västra Ursvik

Spacescape anlitades av Stadsbyggnads- och miljö-förvaltningen i Sundbybergs stad för att utifrån ett barnperspektiv analysera friytor i planförslaget för västra Ursvik. Analyserna bestod av fyra grupper: referensstudie, tillgång till friområde, barnkonsekvensanalys och gårdsstudier.

Referensstudien jämförde planen med utvalda moderna stadsbyggnadsprojekt samt befintliga stadsmiljöer med fokus på täthet och friområden. Analyserna av tillgång till friområde visade i vilken mån planförslaget nådde upp till den gemensamt framtagna målbilden. I barnkonsekvensanalysen jämfördes och analyserades planen utifrån riktlinjer från Sundbyberg och andra kommuner, andra organisationer och samtida stadsbyggnadsforskning. Gårdsstudien innehöll analys av bostadsgårdarnas användbarhet, gårdsfunktioner samt kvartersutformning.

Beställare

Sundbybergs stad

Kompetens

Grönplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Staffan Swartz (handläggare)

Projektperiod

2014