Bostadskvaliteter i Halmstad

Tillsammans med Evidens har Spacescape, på uppdrag av Halmstad Fastighets AB, i denna studie kopplat pris för bostäder i flerfamiljshus till bostadskvaliteter. Det har gjorts genom att undersöka korrelationer mellan bostadsrättspris på Halmstads bostadsmarknad och stadskvaliteter. Analysens syfte var att klarlägga vilka stadskvaliteter som skapar variation i pris. I den ekonometriska analysen har fyra kvalitetsvariabler sorterats ut som var och en har signifikant påverkan på priset. De förklarar priset till 64 %. Tillsammans med tre kontrollvariabler förklaras drygt 90 % av prisvariationen i Halmstad. De fyra stadskvaliteterna i Halmstad är: närhet till stadskärnan, närhet till vatten, närhet till park samt lugna gator.

Resultatet är intressant då studien visar att de bostadskvaliteter som i Spacescapes tidigare studier har visat sig förklara prisvariationen i större städer även gör det i en mindre stad som Halmstad.

Beställare

Halmstad fastighets AB

Kompetens

Fastighetsutveckling, Forskning och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Thomas Sandberg, Evidens
Tobias Nordström
Staffan Swartz

Projektperiod

2014