Idéförslag Näringen

Strategi och struktur för positiv stadsutveckling

På Näringen planeras Gävle kommuns största stadsomvandlingar genom tiderna. Dagens verksamhetsområde planeras om för en blandad stadsdel med 6000 nya bostäder och 450 000 kvadratmeter lokalyta.

Spacescape har tillsammans med Skoog Arkitekter baserade i Gävle tagit fram en stadsutvecklingsstrategi och strukturplan för det framtida Näringen.

Vårt idéförslag bygger konceptet Plusstaden som innebär positivt mervärdesskapande i steg och etapper. Plusstadskonceptet för Näringen bygger på fyra strategier: 1) Gävle växer, 2) Smarta gator, 3) Hälsosamma platser, 4) Blandad bebyggelse. Dessa strategier skapar en strukturplan för gator, offentliga platser och bebyggelse som stegvis byggs ut genom placemakers och testbäddar.

Beställare

Gävle kommun

Kompetens

Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Vera Esaiasson
Ida Magnsbo (Skoog Arkitekter)
Frederike Kissel (Skoog Arkitekter)
Stefan Harestad (Skoog Arkitekter)

Projektperiod

2022