Kungsängen centrum och station

Förstudie

Spacescape har på uppdrag av Upplands-Bro kommun tagit fram en förstudie för Kungsängen centrum. Syftet med förstudien är att beskriva hur Kungsängen på stukturnivå kan utvecklas på lång sikt. I rapporten redovisas dispositionen av möjlig ny bebyggelse, infartsparkering, nya kopplingar och offentliga rum samt en utökad bussterminal. Förstudien behandlar en övergripande nivå och beskriver ej byggnaders och offentliga rums gestaltning. Genom att ta fram olika alternativ för Kungsängen centrum och Kungsängens bussterminal studeras och utvärderas olika utvecklingsmöjligheter, vilka kan finnas med som underlag i kommunens fortsatta planeringsprocesser för Kungsängen. Förslagen har tagits fram i ett tätt samarbete med kommunens projektgrupp.

Beställare

Upplands-Bro kommun

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys, Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Malin Dahlhielm (malin.dahlhielm@spacescape.se)
Moa Rydell
Louise Karlsson
Sara Pinto
Helena Lundin Kleberg
Carl Chytraeus (A&C konsulter)

Projektperiod

2021