Nya Slussen

Plan- och designstöd

Spacescape har som stadslivs- och stadsbyggnadskonsult åt Stockholms stad varit delaktig sedan 2006 i arbetet med utformningen av Nya Slussen. En omfattande stadslivsundersökning med gångflödesräkningar och observationer genomfördes 2006 och uppdaterades 2010 med en intervjuundersökning på plats.

Efter samrådet 2010 inleddes ett planarbete där Spacescape bistått projektet och dess arkitekter med kontinuerliga analyser av olika skisser och lösn-ingar. Analyserna har sammanställts i ett stadslivs-pm. Studier av planförslagen har bland annat innefattat flödesanalyser, rörelsemönster, överblickbarhet, och liknande komplexa analyser.

Projekt Nya Slussen har engagerat flera av Spacescapes medabetare i olika delprojekt, och många av de analyser och det plan- och designstöd som kontoret bidragit med under åren har kommit till stor nytta i Stockholms stads exploateringsprocess.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys, Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Tobias Nordström (ansvarig, tobias.nordstrom@spacescape.se)
Alexander Ståhle
Malin Dahlhielm
Ida Wezelius
Staffan Swartz
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2006-2014