Stadskvaliteter i Köpenhamn och Århus

Lägesfaktorer som påverkar bostadspriser

Stadsliv och stadskvalitet är nyckelord i många kommunala plandokument. Men kunskapen om vilka värden olika offentliga investeringar skapar är begränsad. Därför har danska Naturstyrelsen gett Spacescape i samarbete med Köpenhamns universitet i uppdrag att studera sambandet mellan priser på bostäder och olika lägeskvaliteter i Köpenhamn och Århus.
I studien användes den så kallade stadskvalitetmodelle, som Spacescape utvecklat i flera studier i Stockholmsregionen. Med avancerad GIS-analysen definierades över hundra lägeskvaliteter. I en regressionsanalys kunde dessa sedan sättas i relation till över 60 000 bostadsköp, både lägenheter och småhus.
Analysen förklarar förklarar i hög grad variationerna i bostadspriser i Köpenhamn och Århus. I likhet med Stockholsmregionen har närheten till park, handel och service och kollektivtrafik stor påverkan på bostadspriserna.

Beställare

Naturstyrelsen

Kompetens

Fastighetsutveckling, Forskning, Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Linda Kummel
Axel Heyman
Thomas Hedemark Lundhede (Köpenhamns universitet)
Toke Emil Panduro (Köpenhamns universitet)
Bo Jellesmark Thorsen (Köpenhamns universitet)

Projektperiod

2013