Stockholms parkprogram

Råd och riktlinjer för utveckling av stockholms parker och natur

Stockholms stad har en stolt och erkänd parkplaneringstradition och historia. Stadsträdgårdsmästare Holger Bloms parkprogram från 70-talet är fortfarande levande. Men med stadens starka tillväxt fanns behov för ett nytt parkprogram som togs fram av Alexander Ståhle, då på Gatu- och Fastighetskontoret och nu på Spacescape.
Utifrån ett genomgripande arbete med möten och inventeringar så sammanställdes den kunskap och de principer som kommunen arbetar efter i det dokument som skulle bli Stockholms parkprogram (2005-2010). Parkprogrammet antogs av kommunfullmäktige och har varit utgångspunkt för kommunens arbete med parker och grönområden, exempelvis ÖP-strategin Den gröna promenadstaden (2014).

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Grönplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)

Projektperiod

2005