The health benefits of the 15 minute city tool

C40 Cities Climate Leadership Group är ett globalt nätverk av storstäder som samverkar för att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling. Spacescape har bistått C40 Cities med metodutveckling av det webbaserade planeringsverktyget ’The Health Benefits of the 15 Minute City Tool’. Verktyget har tagits fram i samarbete med en rad internationella aktörer och baseras på litteraturgenomgångar av forskning och best practice samt workshops med internationella experter och nyckelaktörer. Spacescapes arbete har främst bestått av att gå igenom aktuell forkning på området, identifiera signifikanta samband och nyckeltal som kan användas i beräkningsmodeller. Verktyget gör det möjligt att enkelt kvantifiera effekterna av 15-minutersstaden och jämföra de effekter som olika planeringsåtgärder har på fysisk aktivitet, hälsa och utsläpp av växthusgaser. Syftet är att sprida kunskap om sambanden mellan planering och aktiva transporter samt inspirera till mer ambitiöst agerande av världens ledande städer för att adressera klimatkrisen.

Beställare

C40 Cities

Kompetens

Forskning

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Joel Hernbäck

Projektperiod

2023