Trelleborgs stads- och hamnutveckling

En analys av Västlig infart

Hamnens läge flyttar österut i Trelleborg vilket möjliggör stadsutveckling för minst 4 000 bostäder, lokal service, arbetsplatser och tillgång till vattnet. Trelleborgs kommun och Trafikverket efterfrågade en utredning av konsekvenser, kostnad och möjligheter för hållbar stadsutveckling.

Utredningens kärna var att balansera tillfart till hamnen för transporter och Trelleborgs stadsutveckling inom projektet Sjöstaden. Ingångsvärdena i förslaget innebär att en västlig infart byggs runt en bred boulevard, Travemündeallén, som kan hantera både lokal-, genomfarts- och hamntrafik. I och med en sådan lösning har också korsningar över studerats både planskilt och i plan.

Beställare

Trafikverket, Trelleborgs kommun

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys, Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Malin Dahlhielm
Oskar Sirland

Hanna Borg, Sofie Malm (Iterio)

Projektperiod

2019