Dialoger – i samarbete med Placetoplan

Sedan 2011 har Spacescape arbetat med digitala dialogverktyg i stadsplaneringen. Vi har genomfört 18 st större webbdialoger i Sverige och Norge. Vår första modell togs fram i samarbete med den amerikanska organisationen Project for Public Spaces vilka har stor erfarenhet av planeringsprocesser och så kallad ”digital placemaking”, det vill säga utvecklingsprocesser som utgår ifrån specifika platser. Spacescapes erbjudande har varit att kombinera webbenkäter med dialoger på plats, samt att vi sammanställer en analysrapport över inkomna synpunkter: Vem har tyckt till och om vad? Vilka kvaliteter uppskattas? Vad är viktigast att förbättra? Vilka är de populäraste platserna? Vilka platser borde förbättras? Analysrapporten har kunnat läggas in som en underlagsrapport till aktuell plan. Denna dialograpport är en redovisning av både webbdialog och de övriga dialogaktiviteter som vi eller andra konsulter genomfört under planarbetet, så som exempelvis fokusgrupper, intervjuer eller samrådsmöten. Koordinering av webbdialog och platsdialog ger allra bäst förankring och underlag till planeringen. Spacescapes erfarenhet visar också på att marknadsföring av dialog behöver ske brett och i vissa fall riktat mot specifika grupper och i olika former av media för att nå en god spridning och mångfald bland deltagarna. Här har Spacescape en unik kompetens och erfarenhet genom de många genomförda dialogerna.

Sedan hösten 2019 använder Spacescape den digitala plattformen – Placetoplan för webbdialoger. Spacescape och Placetoplan har ett långtgående samarbete där vi tillsammans utvecklar dialogformer för att skapa attraktiva dialogtjänster till stadsplanering, fastighetsutveckling och platsutveckling.

Genomförda webbdialoger

Bergen (1803 svar)

Här leker vi, Stockholm (1742 svar)

Örebro (1730 svar)

Täby grönplan (1025 svar)

Kista-Järva (907 svar)

Sollentuna (810 svar)

Täby stadskärna (716 svar)

Lidingö (605 svar)

Hagsätra-Rågsved (567 svar)

Täby kollektivtrafik (529 svar)

Skärholmen (476 svar)

Visby hamn (380 svar)

Norrtälje hamn (330 svar)

Bergshamra (306 svar)

Täby Kyrkby (226 svar)

Hagalund (216 svar)

Lappskärsberget (212 svar)

Centralstationsområdet (170 svar)

Skånes Universitetssjukhus

Centrala Göteborg