Platsanalys Skärholmen C

Analyser och rekommendationer för platsutveckling

Skärholmen är en stadsdel som pekas ut som en viktig nod i Stockholms översiktsplan. Med utgångspunkt i Grosvenors strategi ”Living Cities” och Project for Public Spaces definition av vad som skapar en bra plats har Spacescape analyserat Skärholmen centrum. Fokus låg på Skärholmstorget, Måsholmstorget och Bredholmstorget samt platsernas inramning.

Observationer genomförda på Skärholmstorget visar att starkast flöden kommer från tunnelbanan på vardagar och parkeringsgaraget på helger. Hälften av de som passerar torget stannar upp och vistas här, vilket bekräftar dess roll som lokal och regional mötesplats i södra Stockholm. Måsholmstorget visade motsatt resultat och här passerar eller vistas få i brist på offentliga sittplatser, aktiviteter eller tydlig identitet.

SKHLM aktiverar platserna men utformningen av bottenvåningarna skapar slutna fasader mot torgrummen. Rekommendationerna fokuserade på att öka utbytet mellan ute och inne, skapa tydliga identiteter, en mångfald av aktiviteter, flexibel design och en säsongsstrategi för att aktivera platserna över året.

Beställare

Grosvenor

Kompetens

Dialoger, Fastighetsutveckling och Platsutveckling

Team

Alexander Ståhle (uppdragsansvarig)
Karin Lobo Lundgren
Andrea Gonzalez

Projektperiod

2017