Användningen av Kymlinge

Sammanställning av platsanalys

Kymlinge är ett större grönområde i Sundbybergs kommun som gränsar till tre kommuner; Stockholms stad, Sollentuna kommun och Solna stad. Vasakronan vill undersöka området för att förstå hur det används och utreder möjligheterna och förutsättningarna att bygga i anslutning till den anlagda tunnelbanestationen i Norra Kymlinge.
Syftet med denna studie var därför att kartlägga Kymlinge för att kunna dra slutsatser om hur löpslingor, gångvägar och platser i Norra Kymlinge befolkas idag, i relation till omgivningen. För att identifiera detta observerades gång- och cykelflöden samt vistelser under två vardagar och två helgdagar, mellan kl 8.00-20.00 i februari, april och maj (2017).
I relation till Ärvinge ängar och Igelbäckens naturreservat är det genomgående mycket låga flöden i Norra Kymlinge. Inom Vasakronans områdesgräns passerar som mest 60 personer/timmen längs löpslingan Ursvik Extreme. De vistelseytor som låg i eller i direkt anslutning till Norra Kymlinge användes i lägst utsträckning, sett till hela analysområdet.

Beställare

Vasakronan

Kompetens

Dialoger, Grönplanering, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren
Eva Minoura
Andrea Gonzalez

Projektperiod

2017