Bispevika gångflödesprognos

Oslo S Utvikling (OSU) arbetar med att planera och utveckla stadsdelen Bispevika i centrala Oslo. Spacescape har tagit fram en gångflödesprognos som underlag till den Bygulvsplan för området som A-Lab har fått uppdraget att skapa.

Med utgångspunkt i den senaste stadsbyggnadsforskningen från Chalmers har Spacescape utvecklat en prognosmodell som baseras på en attraction betweenness-analys som tar hänsyn till gatunätets struktur, befolkningstäthet och besöksstatistik till lokala målpunkter. Prognosresultatet korrelerar till cirka 70 procent med uppmätta gångflöden i centrala Oslo.

Förutom gångflödesprognosen har Spacescape tagit fram prognostiserade siffror för hur gångflödena varierar över året, hur användningen av platser varierar över dygnet och sammansättningen av besökare till lokala platser.

Beställare

Oslo S Utvikling

Kompetens

Fastighetsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig, alexander.stahle@spacescape.se)
Staffan Swartz (handläggare)

Projektperiod

2015-2019