Bröset – towards a carbon neutral settlement

Gång- och cykelanalys av parallella uppdrag

Utmaningen för den nya stadsdelen i Trondheim var att skapa optimala förutsättningar för en klimatneutral stadsdel. Som en del i det parallela forskningsprojektet, lett av NTNU, utgjorde Spacescape ett analysstöd för att undersöka förutsättningarna för att skapa en hög gång- cykelandel.

2012 fick Spacescape uppdraget att delta i juryarbetet och samtidigt ansvara för en plananalys för att utvärdera walkability och bikeability i de olika förslagen.

Plananalysen visade genom systematiska och forskningsbaserade rumsanalyser på stora skillnader mellan förslagen. I vissa fall klargjorde analysen en tydlig enklavstruktur och i andra fall en gatustruktur som tydligt knöt ihop stadsdelen med omgivningen.

Resultatet användes som ett viktigt underlag i juryns samlade bedömning om planförslagens måluppfyllelse.

Beställare

Trondheim kommune

Kompetens

Forskning, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Tobias Nordström (ansvarig)
Ida Wezelius (handläggare)

Projektperiod

2012