Cykelstaden

En idéskrift om stadsplanering för mainstreamcyklistens återkomst

Målsättningen med detta forsknings- och utvecklingsprojekt har varit att sammanställa en bred kunskapsplattform med referenser till både transport-, folkhälso- och stadsbyggnadsforskning, med syfte att utveckla idéer om hur en cykelstad för alla kan utvecklas. Behovet av cykelstaden är stort från ett samhälleligt perspektiv men trenden går idag också mot en allt större efterfrågan från stadsborna själva.

Rapporten vänder sig främst till arkitekter och trafikplanerare. Slutsatserna har summerats i följande fem punkter:

1. Bygg tät grön sammankopplad stad

2. Öka integrationen mellan transport- och stadsbyggnadsanalys

3. Prioritera gång- och cykeltrafik i täta stadsmiljöer

4. Utveckla en mångfald av cykelstråkskvaliteter genom staden

5. Skapa gemensam förståelse över förvaltningsgränserna

Beställare

Vinnova/ARQ

Kompetens

Forskning, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Tobias Nordström, Spacescape
Lovisa Kilhlborg och Tove Jägerhök, White arkitekter

Projektperiod

2012